Foto:Sybille Heller

Foto: Sybille Heller

© Klosterkammer Hannover